• 7.11.2010. 18:40:00

    NN Super Book

    Kroz biblioteku Super Book objavljujemo priče junaka koji su i inače u opusu naših edicija, no ovdje je riječ o pričama koje izravno ne spadaju ni pod jednu drugu biblioteku već su izvorno objavljene kao zasebna, pojedinačna izdanja ili kao kratke priče u čas...
    ➜ OPŠIRNIJE