• Slika 07.11.2010

    NN Super Book

    Kroz biblioteku Super Book objavljujemo priče junaka koji su i inače u opusu naših edicija, no ovdje je riječ o pričama koje izravno ne spadaju ni pod jednu drugu biblioteku već su izvorno objavljene kao zasebna, pojedinačna izdanja ili kao kratke priče u časopisima, katalozima i slično... ➜ OPŠIRNIJE