• Slika 23.03.2014

    Long John Silver

    Long John Silver... Odavno se nije čulo za toga zloglasnog pirata. Nakon povratka s Otoka s blagom, otvorio je krčmu u Bristolu, ali za čovjeka njegova kova to nije bio način da se dočeka starost... ➜ OPŠIRNIJE