• 23.10.2010. 4:03:00

    MM Super Book

    Kroz biblioteku Super Book objavljujemo priče junaka koji su i inače u opusu naših edicija, no ovdje je riječ o pričama koje izravno ne spadaju ni pod jednu drugu biblioteku već su izvorno objavljene kao zasebna, pojedinačna izdanja ili kao kratke priče u čas...
    ➜ OPŠIRNIJE